Hieronder vind je informatie over de contributie voor het seizoen 2020/2021. Naast de tarieven vind je toelichting over betaaltermijnen, restitutie, studententarief en (kaart)boetes. De contactgegevens van de penningmeester vind je hier.

 

Tarief

Normaal (€)

Studenten (€)

Veldspeler

250

215

Futsalspeler

145

145

Veld + futsalspeler

355

320

Trainingslid

110

110

Te laat uitgeschreven (na 15 juli)

50

50

Inschrijfgeld nieuw lid (eenmalig)

15

15

Administratieve boete (te late betaling)

25

25

Rekeningnummer DVVA: IBAN: NL27INGB0004622942 ten name van: csv DVVA.

 

Inning contributie via Clubcollect

Ook voor de inning van de contributie van het seizoen 2020/2021 werkt DVVA samen met Clubcollect

Leden ontvangen een e-mail van Clubcollect met daarin een factuur voor de contributie voor het hele seizoen. Leden kunnen vervolgens een betalingskeuze maken. Daarbij hebben ze de volgende keuzes: 

  1. De volledige contributie meteen betalen via iDeal;
  2. De volledige contributie door middel van automatische incasso laten afschrijven binnen uiterlijk 45 dagen;
  3. De contributie in drie termijnen via automatische incasso laten afschrijven (kost € 1 per termijn bovenop de gebruikelijke contributie). 

Wij verzoeken ieder lid om vóór 1 september 2020 een betalingskeuze te maken. Gedurende deze periode zullen er diverse herinneringen worden verstuurd indien geen betalingskeuze is gemaakt. Als er na 5 september 2020 nog steeds geen betalingskeuze is gemaakt, zal het bestuur een administratieve boete opleggen van € 25. Het oorspronkelijke factuurbedrag wordt met deze boete verhoogd.

Als een afschrijving van een automatische incasso (het volledige bedrag of een termijnbedrag) wordt gestorneerd, neemt het bestuur contact met je op. Het gestorneerde bedrag dient dan binnen één week op de rekening van DVVA te zijn overgemaakt. Indien dit niet gebeurt, zal het bestuur een administratieve boete opleggen van € 25. Clubcollect brengt per stornering een aanvullend bedrag van € 3,50 in rekening.

Indien er op 1 november 2020 nog geen betalingskeuze is gemaakt of de inning van de automatische incasso is gestorneerd en niet is hersteld, wordt er per direct een speelverbod opgelegd. Dit speelverbod geldt tot de dag waarop de volledige contributie (en eventuele verhogingen) is betaald.

Zonder volledige betaling van verschuldigde contributie voor 30 mei 2021 volgt royement en een financiele blokkade, zodat je ook niet elders kunt gaan voetballen zonder de financiele verplichting te voldoen.

VRAGEN? Maak een ticket aan in je persoonlijke ClubCollect-pagina of stuur een mail aan ledenadministratie@dvva.nl en penningmeester@dvva.nl.


Restitutie

In geval van een langdurige blessure kan (met onderbouwing) een korting op de contributie bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dvva.nl) worden aangevraagd. Na aftrek van de vaste kosten (€ 110) wordt de tegemoetkoming gerelateerd aan het aantal maanden dat gemist wordt. Bij goedkeuring van een restitutieaanvraag gedurende het seizoen wordt een deel van de reeds betaalde contributie terugbetaald.


Studententarief

Bij ieder spelend lid dat jonger dan 23 jaar is wordt automatisch het studententarief in rekening gebracht (peildatum: 1 september 2020).

Studenten die 23 jaar of ouder zijn en in aanmerking willen komen voor het studententarief, dienen dit uiterlijk op 30 september aan de ledenadministratie te melden. Daarbij dient een kopie van hun collegekaart of andere vorm van bewijs te worden ingeleverd (per e-mail te verzenden naar de ledenadministratie@dvva.nl). Heb je op 30 september nog geen bewijs? Stuur dan wel alvast een mail en lever de kopie van je collegekaart dan aan zodra je hem hebt ontvangen.

De bewijslast ligt dus bij de student. Studenten die niet op tijd een aanvraag ingeleverd hebben krijgen tot 5 november de kans om dit alsnog te doen. Consequentie is dat het volledig contributiebedrag in eerste instantie betaald moet worden, en studentenkorting pas achteraf verkregen wordt. Na 1 november vervalt je recht op studentenkorting als je deze dan nog niet hebt aangevraagd.


Boetes voor kaarten e.d.

  1. De aanvoerders van ieder team van DVVA ontvangen in ieder geval 2x per seizoen (januari en mei) een overzicht van de boetes zoals die gedurende het seizoen zijn opgelegd aan het team of een teamlid door de KNVB. De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het communiceren van boetes naar teamleden en voor betaling van teamboetes.

  2. De kaartboetes die nog openstaan van seizoen 2019/2020 zullen op de facturen voor het seizoen 2020/2021 worden toegevoegd. 
  3. Boetes dienen zelf overgemaakt te worden, binnen de gestelde termijn, en worden niet automatisch geincasseerd. 
  4. Het niet tijdig betalen van boetes kan leiden tot een speelverbod en in het ergste geval tot beeindiging lidmaatschap.

  5. Mocht je twijfelen of je op de "boetelijst" staat, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@dvva.nl.

Agenda

 

 

Tweets

Tent in wording. Net aangeschaft, hopelijk lukt het om deze nog voor zaterdag op te bouwen zodat we een compleet ov… https://t.co/CJBmqVhFus
RT @HAVoetbal: AMVJ en DVVA delen de punten https://t.co/ZxxIByzfeE
DVVA 10 heeft een valse start en verliest de seizoensouverture met 2-9 van SV RAP 10. Goals Simon en Ruud #WeMogenWeer
Wat hebben we er zin in, morgen de competitiestart! Direct volle bak. Geniet, maak er een mooi feestje van, maar ho… https://t.co/GhR21KmzTI